Next.js - server-side rendering bez práce

Skvělý framework Next.js se dočkal už čtvrté verze. Oproti verzi 2, kterou jsem zmiňoval minule je výrazně rychlejší a má několik velmi zajímavých novinek.

Co je Next.js

Next.js je minimalistický framework pro tvorbu React aplikací s důrazem na jednoduchost server‑side renderingu. Bere na starost pouze server‑side rendering, který zvládá dokonale a zbytek je opět na nás.

Jak Next.js zapadá do současného trendu vývoje? Pro mě byl vždy problém nedosažitelnost server‑side renderingu na začínajících projektech a s tím související absence SEO. Místo toho, abych aplikaci poskládal v komponentách, musel jsem pracovat s dalším šablonovým jazykem a globálními styly v Django nebo Rails aplikaci.

Frameworky jako Next.js a služby poskytující databázi s GraphQL API umožnili nový způsob prototypování nebo nastartování projektu. Vytvořit velmi jednoduchou aplikaci a napojit ji na Graph.cool. Na GraphQL se ale podíváme později.

Základní nastavení je popsáno v původním článku Next.js - server side rendering for masses, teď se budu soustředit pouze na novinky.

Dynamic Import

TC39 dynamic import je návrh způsobu jak odsunout načtení modulu na pozdější chvíli. V následujícím příkladu Next.js automaticky oddělí knihovnu moment.js do samostatného souboru, který načte až po uplynutí setTimeout. Díky tomu můžeme zmenšit velikost hlavní aplikace.

const moment = import('moment')
setTimeout(function () {
 moment.then((moment) => {
  // Do something with moment
 })
}, 15000)

Dynamic React Components

Dynamické importy umožňují importovat i komponenty. To nám umožní vyrenderovat na serveru jen důležitý obsah a obsah, který není zásadní pro vyhledávače můžeme stáhnout později. Jsou to například formuláře nebo infografika.

import dynamic from 'next/dynamic'

const DynamicForm = dynamic(import('../components/Form'))

export default () => (
 <div>
  <header></header>
  <p>Content is here!</p>
  <dynamicform></dynamicform>
 </div>
)